Zapraszamy przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz osoby zajmujące się dekontaminacją wyrobów wielorazowego użytku w swojej pracy zawodowej na szkolenie online organizowane przez Zakład Bakteriologii i Zwalczania Czynników Zakaźnych  NIZP PZH-PIB pt.:

Zasady dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku
w obszarze poza medycznym

Informacje merytoryczne: dr Agnieszka Chojecka, e-mail: achojecka@pzh.gov.pl

Termin: czwartek, 25 listopada 2021, godzina 9.00 – 12.30

Forma szkolenia: online

  • uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link do uczestnictwa;

Cena szkolenia online dla 1 osoby: bezpłatne 

Rejestracja uczestników online do 24 listopada 2021 r. na stronie: https://szkolenie-dekontaminacja.pzh.gov.pl

  • O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunki uczestnictwa:

  • Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie się na stronie internetowej : https://szkolenie-dekontaminacja.pzh.gov.pl
  • Rezygnacja ze szkolenia danego uczestnika jest możliwa na warunkach opisanych w paragrafie 5 regulaminu szkoleń i kursów NIZP PZH – PIB.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz możliwość wprowadzenia zmian w programie.
  • W przypadku braku miejsc możliwe jest zorganizowanie szkolenia w drugim terminie. 

Program szkolenia, regulamin szkoleń i kursów NIZP PZH-PIB dostępne są pod adresem: https://szkolenie-dekontaminacja.pzh.gov.pl

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA